<strong>Bulvár A.B</strong></br>  - Žilina

Bulvár A.B
- Žilina

Rozsah projektu:
Architektonicko-urbanistická štúdia – súťaž
Miesto:
Žilina, Slovensko

Zadanie:

Mesto Žilina vypísalo architektonicko-urbanistickú súťaž na revitalizáciu Bulváru Antona Bernoláka. Náš návrh mal prinavrátiť Bulváru jeho stratenú urbánnu hodnotu, k čomu došlo po zastavaní námestia Ľudovíta Štúra nadrozmerným komerčným objektom Auparku. Toto námestie je jedným z námestí usporiadaných na kompozičnej osi. Aupark ako objekt bez predpolia v rámci mestskej štruktúry postráda mierku a poškodil nielen objektom orientovaným do bývalého námestia Ľudovíta Štúra, ale aj samotnému priestoru Bulváru. Ten je veľmi drobný majúc svoju prirodzenú mierku a štruktúru.

Riešenie:

Vizuálne aj filozoficky sme sa rozhodli zakryť tento objekt pásom terénu, ktorý sa vinie stredovou časťou Bulváru. Smerom k Auparku sa dvíha, vytvárajúc tak umelý svah pôsobiaci ako jeho filozofický a kompozičný protipól. Priestory jednotlivých verejných funkcií vo forme oddychových a športových zón, sme vytvorili zásekmi do tohto topografického pásu, čo nám umožnil aj fakt, že sme dopravu koncepčne z povrchu Bulváru úplne vylúčili.

Bulvár A.B: Žilina, Slovensko
Bulvár A.B: Žilina, Slovensko
Bulvár A.B: Žilina, Slovensko
Bulvár A.B: Žilina, Slovensko
Bulvár A.B: Žilina, Slovensko
Bulvár A.B: Žilina, Slovensko
Bulvár A.B: Žilina, Slovensko
Bulvár A.B: Žilina, Slovensko
Bulvár A.B: Žilina, Slovensko
Bulvár A.B: Žilina, Slovensko
Bulvár A.B: Žilina, Slovensko
Bulvár A.B: Žilina, Slovensko
Bulvár A.B: Žilina, Slovensko
Bulvár A.B: Žilina, Slovensko