<strong>Bytové domy Čunovo, Slovensko</strong></br>- Architektonická štúdia

Bytové domy Čunovo, Slovensko
- Architektonická štúdia

Miesto:
Bratislava-Čuňovo, Slovensko
Rozsah projektu:
Architektonická štúdia, súťaž - 3.miesto

Vodné dielo a apartmánové domy. Naša účasť v tejto veľmi atraktívnej architektonicko-urbanistickej súťaži nám okrem zaujímavej skúsenosti, priniesla tretie miesto a postup do úzkeho výberu.

Riešenie:

Lukratívnosť kombinácie okolia vodného diela a architektúry sme sa rozhodli pretaviť aj do samotnej formy a hmoty objektov. Pulzujúci život, ktorý badať v okolí akejkoľvek vodnej plochy, reflektujú zvlnené formy terás a je ho vnímať aj v interiéri cez veľké okenné otvory orientované na vodu. Výškovou segregáciou návštevníkov pláže a samotných obyvateľov domu sme zachovali intimitu súkromných terás tým, že sme samotný apartmánový dom zdvihli o meter vyššie nad úroveň pláže.

Bytové domy - Čunovo
Bytové domy - Čunovo
Bytové domy - Čunovo
Bytové domy - Čunovo
Bytové domy - Čunovo
Bytové domy - Čunovo