<strong>Knižnica</strong></br> - Varna, Bulharsko

Knižnica
- Varna, Bulharsko

Rozsah projektu:
Architektonická štúdia - súťaž
Miesto:
Varna, Bulharsko

Medzinárodná súťaž o Novú národnú knižnicu ako ikonu bulváru mesta vedúceho k moru. Toto sa nám páči. Jednoznačné odkazy – more a ikona - nás vždy privedú k výrazným konceptom.

Zadanie:

Lokálne legislatívne regulatívy ako možný stavebný objem a rozmery pozemku mali výrazný vplyv na prístup k tvorbe. Limitujúcim bol aj masívny lokalitný program novej knižnice, kde požiadavkou, okrem iných, bolo aj umiestnenie literárnych diel z celého Bulharska a to všetko v jednom archíve.

Riesenie:

Vzájomné prevádzkové väzby jednotlivých priestorov s archívom, tok užívateľov a zamestnancov plus logistika samotného transportu, viedla k vytvoreniu jednoznačnej výraznej architektúry ihlanovitého tvaru, kde pyramída sa stáva zároveň ikonou. Detailom priehradovej drevenej štruktúry na fasáde a vnesením zelene do jej perforácií sme priniesli trochu mora a zelene aj doprostred mestského bulváru.

Knižnica: Varna, Bulharsko
Knižnica: Varna, Bulharsko
Knižnica: Varna, Bulharsko
Knižnica: Varna, Bulharsko
Knižnica: Varna, Bulharsko
Knižnica: Varna, Bulharsko
Knižnica: Varna, Bulharsko
Knižnica: Varna, Bulharsko
Knižnica: Varna, Bulharsko
Knižnica: Varna, Bulharsko
Knižnica: Varna, Bulharsko
Knižnica: Varna, Bulharsko
Knižnica: Varna, Bulharsko
Knižnica: Varna, Bulharsko