<strong>Kongresové centrum Praha</strong></br> - Architektonická štúdia

Kongresové centrum Praha
- Architektonická štúdia

Rozsah projektu:
Architektonická štúdia - súťaž
Miesto:
Praha, Česká republika

Mesto Praha vypísalo medzinárodnú súťaž návrhov pre potrebu rozšírenia výstavných plôch pražského KCP. Gigantická dopravná križovatka súčasného Pankráckeho námestia je odstrašujúca, ale priestor ako taký má veľký potenciál. A to nielen vzhľadom k polohe KCP, ale najmä pre jeho výhľad na Staré Mesto. Eliminovaním nedostatkov a povýšením výhod lokality, sme vytvorili koncept, v ktorom sme výrazne znížili počty dopravných plôch a tepien.

Riešenie:

Navrhli sme jedinečnú hmotu vykonzolovanej prístavby v rovine kolmej na pôvodné KCP, čím vznikol otvorený urbánny priestor celomestského významu práve jeho fyzickým prepojením s Pankrácom. Prístavba levitujúca nad územím je s ním spojená len jednou nosnou pätou organickej formy, ktorá prechádza do interiéru ako jeho dominantný prvok. Kubický minimalizmus zlúčený s organickým prvkom vytvoril jednoduchý a architektonicky čistý objekt, ktorý nevytvára fyzickú bariéru, ale necháva exteriérové plochy plynúť pomedzi, čím povyšuje spojenie svojho interiéru s exteriérom nielen cez celopresklenú fasádu ale práve hmotovo-priestorovým riešením.

Kongresové centrum Praha
Kongresové centrum Praha