<strong>Kruhový rodinný dom </strong></br> - Architektonická štúdia

Kruhový rodinný dom
- Architektonická štúdia

Rozsah projektu:
Architektonická štúdia
Miesto:
Bratislava, Slovensko

Zadanie:

Jedinečný klient vyhľadáva jedinečné riešenia. Riešenia reflektujúce jeho postavenie. Tento koncept je výnimočnou rodinnou vilou presne pre takéhoto klienta. Nepravouhlá takmer organická architektúra bola prioritnou požiadavkou, na ktorú sa naviazali ďalšie priestorové a kapacitné.

Riešenie:

Hmota tejto vily nie je prvoplánovým priemetom jej kruhového pôdorysu. Stáča sa a ponáša sa skôr špirálu slimáčej ulity. Jej interiér plynie z prízemia na poschodie, odkiaľ sa objavuje, nielen zo strešnej terasy, ničím nerušený výhľad do krajiny. Formovaním hmoty sa vytvorilo vonkajšie átrium , ktoré je bezvýhrady pridanou hodnotou každého rodinného domu na mieru.

Kruhový rodinný dom: Bratislava, Slovensko
Kruhový rodinný dom: Bratislava, Slovensko
Kruhový rodinný dom: Bratislava, Slovensko
Kruhový rodinný dom: Bratislava, Slovensko
Kruhový rodinný dom: Bratislava, Slovensko
Kruhový rodinný dom: Bratislava, Slovensko