<strong>Landscape Poštová ulica</strong></br> - Bratislava

Landscape Poštová ulica
- Bratislava

Rozsah projektu:
Architektonická štúdia
Miesto:
Bratislava, Slovensko

Zadanie:

Klient mal popri riešení revitalizácie interiérov obchodnej pasáže objektu Tatrabanky v Bratislave požiadavku aj na oživenie exteriérových priestorov zo strany Poštovej ulice. Táto pomerne vizuálne hluchá ulica, by sa vnesením zelene v podobe integrovaného urbánneho mobiliáru, stala obľúbeným miestom nielen návštevníkov objektu ale aj okoloidúcich.

Riešenie:

Integrovaný mobiliár bol priestorovo rozmiestnený tak, aby vytváral malé exteriérové priestory terás jednotlivých komerčných prevádzok. Týmto zjednotením dnes nekontinuálnych terás by vznikol akýsi malý urbánny park, ktorý by určite zvýšil estetickú hodnotu zabudnutej ulice.

Landscape Poštová ulica: Bratislava, Slovensko
Landscape Poštová ulica: Bratislava, Slovensko