<strong>Lightpark exteriér</strong></br> - Architektonická štúdia

Lightpark exteriér
- Architektonická štúdia

Rozsah projektu:
Architektonická štúdia
Miesto:
Bratislava, Slovensko

Súčasťou revitalizácie interiéru obchodného domu s nábytkom Lightpark v Bratislave bolo aj oživenie jeho exteriérových priestranstiev. Kolízna statická doprava, vjazdy do podzemných garáží a k zásobovacej rampe dehonestovali toto inak štedré predpolie.

Riešenie:

Osadením betónových hlavíc sa ako tak podarilo zabrániť parkovaniu pred samotným objektom, hoci už z prvého pohľadu je jasné, že priestor je určený pre terasy reštaurácie a oddych návštevníkov. Našim konceptom sme jasne definovali jednotlivé zóny. Segregovali sme vizuálne i fyzicky dopravu od návštevníkov integrovaným výškovo programovaným sedením s kvetináčmi so vzrastlou okrasnou zeleňou. Toto ocenil najmä majiteľ vyhľadávanej talianskej reštaurácie, ktorý mal dlhodobý problém s vizuálnym smogom. Integrované elementy z drevených lamiel svojím materiálom a formou reflektovali odkaz na prírodu a organiku, ktorá sa niesla celým konceptom revitalizácie samotných verejných interiérov objektu.

Lightpark exteriér: Bratislava, Slovensko
Lightpark exteriér: Bratislava, Slovensko
Lightpark exteriér: Bratislava, Slovensko
Lightpark exteriér: Bratislava, Slovensko
Lightpark exteriér: Bratislava, Slovensko
Lightpark exteriér: Bratislava, Slovensko
Lightpark exteriér: Bratislava, Slovensko
Lightpark exteriér: Bratislava, Slovensko
Lightpark exteriér: Bratislava, Slovensko
Lightpark exteriér: Bratislava, Slovensko
Lightpark exteriér: Bratislava, Slovensko
Lightpark exteriér: Bratislava, Slovensko