<strong>Nová Kežmarská chata</strong></br>- Architektonická štúdia

Nová Kežmarská chata
- Architektonická štúdia

Miesto:
Vysoké Tatry, Slovensko
Rozsah projektu:
Architektonická štúdia - súťaž

Zadanie:

Považovali sme za česť zúčastniť sa architektonickej súťaže vypísanej na novú Kežmarskú chatu pri Bielom plese. Požiadavka ikonickej architektúry, ktorou sa nová Kežmarská chata mala stať, hory a človek. Príroda verzus architektúra. Popri napĺňaní súťažných podmienok ako aj lokalitného programu, sme k zadaniu pristupovali veľmi emočne.

Riešenie:

Našu predstavu ostrých hrán hrdých a neľútostných hôr sme koncepčne pretavili do samotnej architektúry. Svojou architektúrou pripomína opracovaný diamant, ktorého uzatvorený geometrický plášť akoby navyše chránil návštevníkov pred nepriazňou počasia. Kým ubytovacie bunky sú situované vo vyšších podlažiach podkrovných priestorov, veľké vykrojenie z plnej fasády na prízemí poskytuje nádherný výhľad z reštaurácie a jej vysunutej terasy na vodnú hladinu plesa a štíty hôr.

Nová Kežmarská chata, Slovensko
Nová Kežmarská chata, Slovensko
Nová Kežmarská chata, Slovensko
Nová Kežmarská chata, Slovensko
Nová Kežmarská chata, Slovensko
Nová Kežmarská chata, Slovensko
Nová Kežmarská chata, Slovensko
Nová Kežmarská chata, Slovensko
Nová Kežmarská chata, Slovensko
Nová Kežmarská chata, Slovensko
Nová Kežmarská chata, Slovensko
Nová Kežmarská chata, Slovensko