<strong>Obytná zóna Vajnory</strong></br> - Overovacia architektonicko-urbanistická štúdia

Obytná zóna Vajnory
- Overovacia architektonicko-urbanistická štúdia

Miesto
Vajnory - Bratislava, Slovensko
Rozsah projektu:
Overovacia architektonicko-urbanistická štúdia

Zadanie:

Rozsiahly pozemok v bratislavskej mestskej časti Vajnory. Záplavová časť. Zložitá dopravná a miestna situácia, komplikovane uchopiteľný koncept.

Riešenie:

Napriek tomu sa nám podarilo vytvoriť zónu optimálne rozmiestnených 23 mestských víl s troma bytovými jednotkami, veľmi citlivo osadených v rámci pozemku, lokality a terénu. Expresívna ale čistá architektúra vsadená do košatej zelene záhrad a poloverejného vnútrobloku, poskytujúceho spoločné pobytové priestory obyvateľov zóny, mala byť vlajkovou loďou novej modernej obytnej časti Vajnor. V závere zóny bola v podobnom duchu koncepčne navrhnutá športovo-rekreačná časť s multifunkčnou halou a ihriskami.

Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory
Obytná zóna - Vajnory