<strong>Obytný súbor - Uptown Koliba</strong></br>- Architektonicko-urbanistická štúdia

Obytný súbor - Uptown Koliba
- Architektonicko-urbanistická štúdia

Miesto:
Bratislava, Slovensko
Rozsah projektu:
Architektonicko-urbanistická štúdia

Zadanie:

Bratislavská Koliba. Jedny z posledných bonitných pozemkov. Komplikované legislatívne podmienky a terénne danosti. Vybudovaná infraštruktúra tohto rozsiahleho územia a lukrativita oblasti si vyžaduje i výnimočný architektonický koncept. Lukratívna architektúra mestských víl – rodinných domov s troma bytovými jednotkami, spĺňali legislatívne predpoklady.

Riešenie:

Každá bytová jednotka predstavovala jeden architektonický objem. Vzájomným rozihraním týchto hmôt, získal každý byt veľkú obytnú terasu. Vedomým naprogramovaním pozícií jednotlivých objektov či už voči terénu a jeho topografii, svetovým stranám alebo voči sebe navzájom, sme zachovali výhľady z každého objektu a nenarušili jedinečnosť lokality.

Obytný súbor – Uptown Koliba
Obytný súbor – Uptown Koliba
Obytný súbor – Uptown Koliba
Obytný súbor – Uptown Koliba
Obytný súbor – Uptown Koliba
Obytný súbor – Uptown Koliba
Obytný súbor – Uptown Koliba
Obytný súbor – Uptown Koliba
Obytný súbor – Uptown Koliba
Obytný súbor – Uptown Koliba