<strong>Ostrov Kaunas - Litva</strong></br> - Architektonická štúdia

Ostrov Kaunas - Litva
- Architektonická štúdia

Rozsah projektu:
Architektonická štúdia - súťaž
Miesto:
Kaunas, Litva

Ostrov Kaunas a Nové národné centrum pre vedu a inovácie vyhlásilo medzinárodnú architektonickú súťaž, ktorú sme prijali s veľkým entuziazmom, keďže veci verejné máme obzvlášť radi. Do podmanivej prírody ostrova Nemunas patriaceho do prírodného kultúrneho dedičstva Litvy sme na pozadí súťažných podmienok a podkladov navrhli nové Národné centrum vedy a inovácií.

Riešenie

Koncept prelámanej vydutej zemskej kôry nemal svojou hmotou v žiadnom prípade poprieť svoje prírodné okolie, ale stať sa svojou architektúrou a inovatívnym prístupom ikonou mesta. Architektonickým riešením a ekologickým prístupom konceptu, kde sa zemský povrch so svojou vegetáciou dostáva na úroveň striech objektu, mal návrh potenciál stať sa novým súčasným centrom pre vedu a inovácie celej Litvy.

Ostrov Kaunas, Litva
Ostrov Kaunas, Litva
Ostrov Kaunas, Litva
Ostrov Kaunas, Litva
Ostrov Kaunas, Litva
Ostrov Kaunas, Litva
Ostrov Kaunas, Litva
Ostrov Kaunas, Litva
Ostrov Kaunas, Litva
Ostrov Kaunas, Litva
Ostrov Kaunas, Litva
Ostrov Kaunas, Litva
Ostrov Kaunas, Litva
Ostrov Kaunas, Litva
Ostrov Kaunas, Litva
Ostrov Kaunas, Litva