<strong>Polyfunkčný objekt Nové mesto</strong></br> - Overovacia štúdia

Polyfunkčný objekt Nové mesto
- Overovacia štúdia

Rozsah projektu:
Overovacia štúdia , Architektonická štúdia
Miesto:
Bratislava, Slovensko

Nepríťažlivá lokalita ale rozsiahly pozemok v Bratislave Novom Meste. Overovacou štúdiou pre klienta sme preverili , že tento pozemok medzi rušnou dopravnou tepnou, veľkým územím skladov a železnicou má vysoký potenciál. Naozaj veľmi štedrými urbanistickými ukazovateľmi, ktoré dopriali investorovi maximálne využitie plôch a svojou blízkosťou k širšiemu centru.

Riešenie:

Výškovou segregáciou sme vytvorili polyfunkčný komplex, ktorý sa objemovo aj dispozične odkláňa od železnice a hlavnej cesty. Na zvýšenom parteri nad úrovňou dopravy, sme navrhli vlastný obytný vnútroblok, do ktorého sú orientované všetky apartmánové a bytové jednotky. Optimalizáciou hmoty z hľadiska urbanizmu aj proporcie, sme objekt stlačili a vytiahli do bodovej veže v nároží, ktorá je zároveň urbánnym akcentom v lokalite. Koncepčne bolo využitých všetkých päť fasád, čiže aj strecha formou strešných terás po celom perimetri objektu.

Nové mesto - Bratislava, Slovensko
Nové mesto - Bratislava, Slovensko
Nové mesto - Bratislava, Slovensko
Nové mesto - Bratislava, Slovensko
Nové mesto - Bratislava, Slovensko
Nové mesto - Bratislava, Slovensko
Nové mesto - Bratislava, Slovensko
Nové mesto - Bratislava, Slovensko
Nové mesto - Bratislava, Slovensko
Nové mesto - Bratislava, Slovensko
Nové mesto - Bratislava, Slovensko
Nové mesto - Bratislava, Slovensko