<strong>Polyfunkčný objekt Bratislava</strong></br>- Overovacia štúdia

Polyfunkčný objekt Bratislava
- Overovacia štúdia

Rozsah projektu:
Overovacia štúdia
Miesto:
Bratislava, Slovensko

Námestie 1. mája – Bratislava Staré Mesto. Jednoznačnou výzvou pre každého skúseného investora je nájsť voľný a rentabilný pozemok v úzkom centre Bratislavy. Tento dvojpodlažný objekt bývalej pekárne, po dlhé roky bez záujmu, len chátrajúci, bol zasadený do sťažených priestorových a svetlotechnických podmienok.

Riešenie:

Zlúčením možných susedných pozemkov, sme elegantne vyriešili stiesnené susedstvo, svetlotechniku aj chýbajúcu komplexnú urbánnu štruktúru, ktorá sa doslova pýtala v tejto blokovej mestskej zástavbe. Administratívna časť , ktorá mala fungovať ako akustická a vizuálna bariéra obytnej časti, tvorí prvý objem situovaný k dopravnej tepne. Perforáciou v jej objeme sme následne prepojili , v  kompozičnej osi , zeleň Grassalkovichovej záhrady so zeleňou Kollárovho námestia. Druhý objem je čisto obytný, orientovaný do Grassalkovichovej záhrady. Celý urbánny komplex vytvárajúci vlastný zelený vnútroblok, reaguje na územné prevýšenie svojou vertikálnou segregáciou a jednotlivými architektonickými priehľadmi , úrovňami a urbanistickými prechodmi.

Bratislava – Nám. 1. mája, Slovensko
Bratislava – Nám. 1. mája, Slovensko