<strong>Polyfunkčný súbor Krahulčia</strong></br> - Overovacia štúdia

Polyfunkčný súbor Krahulčia
- Overovacia štúdia

Rozsah projektu:
Overovacia štúdia, Architektonicko-urbanistická štúdia
Miesto:
Bratislava, Slovensko

Zadanie:

Les. Rozsiahly projekt. Klient prišiel za nami s požiadavkou overovacou štúdiou preveriť možnosti snáď najkomplikovanejšieho pozemku v Bratislave. Je nielenže situovaný v súčasnom lese s rôznorodými terénnymi podmienkami, ale hlavne majetko-právnymi vzťahmi ku ktorým sa pridávajú zložité limity územného plánu Bratislavy rozdeľujúce pozemok na  občiansku vybavenosť nadmestského významu a na les. Pomyslením na zlé dopravné napojenie lokality už teraz vyúsťujúce v najhoršom možnom uzle Račianskej ulice a a priečne prevýšenie pozemku o 42 metrov, javí sa zadanie viac menej nemožné.

Riešenie:

Pre nás bol doslova výzvou, s ktorou sme sa popasovali ako sa patrí. Vytvorili sme výnimočný polyfunkčný komplex, ktorý svojim vertikálnym usporiadaním jednotlivých podzemných podlaží a vzájomným vysunutím nadzemných bodových objektov, necháva okolitej lesnej krajine priestor preplávať pomedzi objekty.

Krahulčia: Bratislava, Slovensko
Krahulčia: Bratislava, Slovensko
Krahulčia: Bratislava, Slovensko
Krahulčia: Bratislava, Slovensko
Krahulčia: Bratislava, Slovensko
Krahulčia: Bratislava, Slovensko