<strong>Radové rodinné domy Hainburg</strong></br> - Architektonická štúdia

Radové rodinné domy Hainburg
- Architektonická štúdia

Rozsah projektu:
Architektonická štúdia
Miesto:
Hainburg, Rakúsko

Zadanie:

Rakúsky klient za nami prišiel s predstavou o viacerých domoch. Nás čakal veľký pozemok a rakúsky vidiek. Tieto vstupy nás viedli k vytvoreniu konceptu siedmych radových domov ako siedmych trpazlíkov. Archetypálna architektúra, ktorá by sa nehrala na minulosť a zároveň by nadväzovala na tvaroslovie okolia.

Riešenie:

Navzájom vyposúvané šikovné domčeky boli umiestňované tak, aby vytvárali súkromné obytné terasy smerom do záhrady. Vnútorné priestory mali navyše optimálne riešené s ohľadom na plochu , ktorú domy z pozemku zaberali. Každý dom svojimi čistými tvarmi a dispozično-priestorovým riešením predstavoval všetko to, čo by jeden rodinný dom mal mať.

Radové rodinné domy: Hainburg, Rakúsko
Radové rodinné domy: Hainburg, Rakúsko
Radové rodinné domy: Hainburg, Rakúsko
Radové rodinné domy: Hainburg, Rakúsko
Radové rodinné domy: Hainburg, Rakúsko
Radové rodinné domy: Hainburg, Rakúsko