<strong>Rodinné domy Bratislava</strong></br> - Podunajské Biskupice

Rodinné domy Bratislava
- Podunajské Biskupice

Rozsah projektu:
Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie
Miesto:
Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovensko

Príliš dlhý pozemok a jedna prístupová cesta. Podmienky komplikuje navyše legislatívny regulatív určujúci dve prípustné funkčné využitia rozdeľujúce pozemok na dve nerovnocenné časti.

Zadanie:

Návrhom dvoch moderných rodinných domov s dvoma bytmi na dvoch podlažiach a tretím objektom služieb a obchodu v oblasti s prípustným funkčným využitím, sme elegantne vyriešili pomerne zložité zadanie.

Riešenie:

Hravá ale jednoduchá architektúra s príjemným detailom perforovaných platní balkónov pôsobí ako zjednocujúci prvok spájajúci objekty do uceleného a jednotného urbanistického celku.

Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovensko
Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovensko
Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovensko
Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovensko
Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovensko
Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovensko