<strong>Rodinný dom</strong></br> - Hamuliakovo

Rodinný dom
- Hamuliakovo

Miesto:
Hamuliakovo, Slovensko
Výmera pozemku:
683 m2
Zastavaná plocha:
204 m2
Projekt:
2017
Typ:
Novostavba
Realizácia:
2018-2019

Tento rodinný dom reflektuje všetky preferencie architekta ako tvorcu, jeho osobnú zaangažovanosť ako aj potreby a sny všetkých členov jeho rodiny. Proces bol o to zložitejší, že tento dom je mojim domom.

Zadanie:

Už len výber toho správneho pozemku bol náramne zložitý. Lokalita, prostredie, pozemok, jeho vlastnosti a možnosti museli spĺňať náročné požiadavky a predstavy, o vnútornom rozložení priestorov a architektúre hmoty nehovoriac. Každý z členov rodiny mal svoje vízie, prioritne mama a otec, kde sa nedotknuteľné striedalo s kompromisnými riešeniami.

Riešenie:

Výsledkom je jednopodlažný dom v pôdorysnom tvare písmena „T,“ ktorý v každom momente reaguje na pozemok, jeho parametre , orientáciu a fungovanie rodiny, kde sa na hmotovo-priestorovom princípe segreguje denná obytná časť a intímna nočná časť a to iba horizontálne v rámci jedného podlažia. Nočná a denná časť sú tak úplne autonómne, bez potreby prechádzania jednej cez druhú. Spálne detí sú v prvej fáze spojené do jednej s uvažovanou možnosťou ich neskoršieho predelenia vo forme nábytkového prvku. Celý dom svojím dispozičným riešením reaguje na podmienky okolia a v rámci svetových strán sa uzatvára od severnej ulice a otvára do južnej záhrady. Obytná časť je otvorená cez dve podlažia, čo umožňuje nielen domu, ale aj jeho členom, dýchať a pomáha vnášať exteriér záhrady do interiéru. Kuchyňa vtlačená do akéhosi zálivu má predurčený výhľad nielen na celú obývaciu časť ale aj záhradu, kde sa majú hrať deti. Dvojpodlažnou výškou obývacej časti sa vytvoril priestor pre pracovňu na galérii s pohľadom nielen do ulice , otvoreného krovu ale cez presklený štít aj priamo do záhrady. Svetlo, pocit exteriéru v interiéri a jednoznačná orientácia v rámci priestoru boli základnými elementami tvorby. Archetypálny tvar strechy s moderným detailom priniesol trošku tradície, poprel modernú kocku a vniesol hru do modelovania vnútorného priestoru. Celá hmota domu a jeho komponovanie bolo programované a podmienené vôľou architekta mať určité prvky, vizuálne momenty a priestory už v interiéri. Dom je hmotovo jednoduchý, jednoznačný, bez potreby riešiť materiálový akcent. Minimálnym architektonickým prvkom je pergola, ktorej rám obopína dom v takmer celom obvode a dodáva mu istú dávku požadovanej horizontality.

Rodinný dom: Hamuliakovo, Slovensko
Rodinný dom: Hamuliakovo, Slovensko
Rodinný dom: Hamuliakovo, Slovensko
Rodinný dom: Hamuliakovo, Slovensko