<strong>Tatra banka Lobby</strong></br> - Architektonická štúdia

Tatra banka Lobby
- Architektonická štúdia

Rozsah projektu:
Architektonická štúdia
Miesto:
Bratislava, Slovensko

Klient nás oslovil s požiadavkou vyjadriť svoj architektonický názor na lobby Tatrabanky na Hodžovom námestí v Bratislave. S marketingovou kampaňou nekorešpondujúca vstupná hala bratislavskej centrály Tatrabanky pôsobila skôr strnulo a neosobne ako by mala volať po novátorstve a inovatívnych technológiách.

Riešenie:

Odhliadnúc od zatečenej žulovej steny z nefunkčných toaliet, je táto formálna lobby objektívne nevhodná pre inštitúciu akou Tatrabanka je. Koncept predstavuje lobby ako miesto prvého kontaktu, ktoré má reflektovať to, čím banka je alebo chce byť. Elegancia lesklých povrchov z čiernej žuly a lúčom projektovaná technológia, v spojení s lamelovým podhľadom nadväzujúcim na podhľad susediacich priestorov obchodnej pasáže, by dozaista zmenila výraz a vizuálne volanie vstupnej lobby bratislavskej centrály Tatrabanky.

Tatra banka Lobby: Bratislava, Slovensko
Tatra banka Lobby: Bratislava, Slovensko