<strong>Trojgeneračný rodinný dom</strong></br> - Bratislava

Trojgeneračný rodinný dom
- Bratislava

Rozsah projektu:
Architektonická štúdia, Projekt na stavebné povolenie, Realizačný projekt
Miesto:
Bratislava, Slovensko

Zadanie:

Trojgeneračný rodinný dom v Bratislave je prototypom domu, ku ktorému má jeho majiteľ viac než vrúcny vzťah. Stavia si ho už niekoľko rokov. Dom v zložitej topografii bratislavského Ahoja je vsadený vo svahovitom pozemku. Kombinácia klientovej požiadavky na trojgeneračný dom spolu so zložitosťou prístupu a morfológie terénu bola skutočnou výzvou.

Riešenie:

Architektúra reagujúca na okolité podmienky plnohodnotne využíva pozemok, reflektuje orientáciu k svetovým stranám a spĺňa očakávania svojho majiteľa. Objem tohto mohutného domu skrývajúceho priestor pre tri rodiny bol odľahčený formou konzoly, ktorá zároveň programovo prekrýva vonkajšiu pobytovú terasu. Týmto prvkom dom pôsobí zaujímavo až ľahko na to , že ho budú užívať tri generácie.

Trojgeneračný rodinný dom: Bratislava, Slovensko
Trojgeneračný rodinný dom: Bratislava, Slovensko
Trojgeneračný rodinný dom: Bratislava, Slovensko
Trojgeneračný rodinný dom: Bratislava, Slovensko
Trojgeneračný rodinný dom: Bratislava, Slovensko
Trojgeneračný rodinný dom: Bratislava, Slovensko
Trojgeneračný rodinný dom: Bratislava, Slovensko
Trojgeneračný rodinný dom: Bratislava, Slovensko
Trojgeneračný rodinný dom: Bratislava, Slovensko
Trojgeneračný rodinný dom: Bratislava, Slovensko