<strong>V Pub</strong></br> - Mlynská dolina

V Pub
- Mlynská dolina

Rozsah projektu:
Interiérová štúdia, Realizačný projekt interiéru
Miesto:
Bratislava, Slovensko

Podzemný temný priestor bývalých garáží. 500 m2. Masívne piliére a vysoký strop. Už aj klient vedel, že toto je to ideálne miesto pre pub. Oslovil nás, aby sme mu v srdci študentského areálu Mlynskej doliny, vytvorili jedinečný priestor pubu s motívmi z Východného Slovenska.

Riešenie:

Po pôvodne zásobovacej rampe bol riešený aj hlavný vstup do interiéru, čo malo punc skutočného zostupu do tajomných útrob samotného podzemia. Úrovňovo riešený interiér priestoru sa niesol celým konceptom. Jednotlivé vyvýšené zálivy s boxovým sedením sme vložili pomedzi konštrukčné stĺpy, kým uprostred bolo sedenie riešené naoko klasicky, až na predeľovaciu reťaz z ocele, ktorá fyzicky aj vizuálne delila priestor na dve polovice. Žiadaným detailom tohto interiéru bol otvorený bar s kuchyňou a bezkolízny pohľad na zavesené pivné tanky, ktoré práve začali byť hitom sezóny.

V Pub – Mlynská dolina
V Pub – Mlynská dolina
V Pub – Mlynská dolina
V Pub – Mlynská dolina
V Pub – Mlynská dolina
V Pub – Mlynská dolina