<strong>WHO Geneva, Švajčiarsko</strong></br> - Architektonická štúdia

WHO Geneva, Švajčiarsko
- Architektonická štúdia

Miesto:
Ženeva, Švajčiarsko
Výmera pozemku:
25 000 m2
Typ projektu:
Architektonická štúdia, súťaž

Vyhlásenie medzinárodnej súťaže o dostavbu WHO – objektu svetovej zdravotníckej organizácie a ikonického objektu architektonickej moderny od architekta Jeana Tschumiho v Ženeve. Rozloha 25 000 m2 predstavovala potrebu pre rozšírenie sa organizácie do nových priestorov. Exaktný lokalitný program s prísnymi priestorovo-prevádzkovými väzbami a ešte prísnejšie regulatívy lokality.

Zadanie:

Nedotklivosť pôvodnej hlavnej budovy ako národného kultúrneho dedičstva švajčiarskej architektúry, ktorá mala naďalej ostať srdcom WHO, bolo základnou požiadavkou súťaže. Dostavba mala bezpodmienečne nadviazať na tento odkaz a zabezpečiť plynulé prevádzkové prepojenie medzi hlavnou budovou, dostavbou a exteriérovými záhradami.

Riešenie:

Obe hmoty sme prepojili využitím terénneho zlomu vysunutou terasou. Tá návštevníkov preniesla až do podzemných častí, kde boli situované kongresové priestory otvorené do priestorov záhrad. Pôvodnú štruktúru fasády sme vyabstrahovali, čím sme dosiahli vizuálnu kontinuitu nového a pôvodného objektu a tým vytvorili jednotný komplex WHO.

WHO- Ženeva, Švajčiarsko
WHO- Ženeva, Švajčiarsko
WHO- Ženeva, Švajčiarsko
WHO- Ženeva, Švajčiarsko
WHO- Ženeva, Švajčiarsko
WHO- Ženeva, Švajčiarsko
WHO- Ženeva, Švajčiarsko
WHO- Ženeva, Švajčiarsko
WHO- Ženeva, Švajčiarsko
WHO- Ženeva, Švajčiarsko
WHO- Ženeva, Švajčiarsko
WHO- Ženeva, Švajčiarsko
WHO- Ženeva, Švajčiarsko
WHO- Ženeva, Švajčiarsko
WHO- Ženeva, Švajčiarsko
WHO- Ženeva, Švajčiarsko